BLOG DEMO TALEBİ

e-Arşiv kapsamı genişliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, Nisan 2018’de, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde güncelleme yapmak suretiyle, e-Arşiv uygulamasının kapsamının genişlemesine yönelik bir tebliğ taslağı yayınladı.

Taslak tebliğde belirtildiği üzere, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu;

  • 2017 ve müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren,
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere 1.1.2019 tarihine kadar,
  • e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.1.2019 tarihine kadar getirilmiştir.

Ayrıca, yine taslak tebliğde belirtildiği üzere, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.1.2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Nebim V3 e-Arşiv Uygulaması hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız>

Etiketler: # # #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email