BLOG DEMO TALEBİ

GİB’in 10.8.2018 Tebliğ Taslağına Göre e-İrsaliye Güncelleniyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB); 10 Ağustos 2018’de, e-İrsaliye uygulamasına ilişkin bir tebliğ taslağı yayınladı.

GİB’in sitesindeki “Haberler ve Duyurular” sayfalarında, 10 Ağustos 2018 tarihli haberler arasında bulabileceğiniz tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayın>

Bu tebliğ taslağında yer alan maddelerden öne çıkan bazılarına dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Tebliğ taslağının üçüncü maddesine göre e-İrsaliye uygulaması, sadece tebliğ taslağının beşinci maddesinde belirtilen mükellef grupları için zorunlu oluyor. Beşinci maddeye göre; aşağıda belirtilen mükellef gruplarının belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyesi belgelerinin 1.1.2019 tarihi itibariyle e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenlenmesi zorunlu oluyor:

  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin brüt satış hasılatı 25 milyon TL’nin üzerinde olan mükelleflerin nihai tüketiciler dışındakilere yaptıkları mal sevkiyatları
  • EPDK lisansı olan mükellefler
  • ÖTV 3 sayılı listedeki malları (gazoz, meyveli içecek vb.) imal, inşa ve ithal edenler
  • Maden Kanunu kapsamında işletme ruhsatı olan mükellefler
  • Şeker ve benzeri (glikoz şurubu vs) ürünleri imal eden mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri
  • Demir ve çelik üreten mükelleflerin bu ürünlere ilişkin sevkiyatları

Ayrıca, tebliğ taslağının üçüncü maddesinde belirtildiği üzere, isteğe bağlı e-İrsaliye uygulamasına geçmek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura uygulamasına geçmeleri gerekiyor.

Tebliğ taslağının dördüncü maddesinin ikinci ve sekizinci paragraflarında belirtildiği üzere; e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere, talep etmeleri halinde e-İrsaliye düzenlenmesi imkânı getiriliyor. Bu durumda, e-İrsaliyenin harici elektronik yöntemlerle iletilmesine izin veriliyor. E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin ise, GİB sistemi üzerinden iletim yapmaları zorunlu oluyor.

Dördüncü maddenin üçüncü paragrafına göre, e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup, bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin Başkanlık sistemleri üzerinden (e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara harici elektronik yöntemlerle de iletilmesi mümkündür) alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi  (e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara taleplerine göre kağıt veya elektronik ortamda iletilebilir) gerekiyor.

Dördüncü maddenin dördüncü paragrafına göre; malın fiili sevki esnasında araç içerisinde e-İrsaliyenin kâğıt çıktısı veya elektronik görüntüsü bulundurulması zorunlu oluyor. Bu çıktıda imza ve kaşe bulunması zorunlu değildir (e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara verilen e-İrsaliye çıktıları hariç). E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olanlara düzenlenen e-İrsaliyelerin çıktılarının, bu alıcılara verilmesi zorunlu değildir. Eğer e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlar e-İrsaliyeyi kâğıt olarak talep ederse, söz konusu kâğıt çıktıyı muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.

Dördüncü maddenin altıncı paragrafına göre, e-İrsaliyede barkod bulunması zorunlu oluyor.

Nebim’in; Nebim V3’ün 18.4 versiyonu ile yayınlanan e-İrsaliye uygulamasına ilişkin daha önceki haberini Nebim’in Blog sitesindeki “e-Faturaya kayıtlı kullanıcılar için e-İrsaliye kullanım zorunluluğu geliyor” isimli haberde okuyabilirsiniz. Haberi okumak için tıklayın>

 

GİB’in sitesindeki “Haberler ve Duyurular” sayfalarında, 10 Ağustos 2018 tarihli haberler arasında bulabileceğiniz tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayın>

Nebim V3’ün e-İrsaliye uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayın>

Etiketler: # # #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email